Напрямки діяльності

Компанія Укрспецекспорт займається такими напрямками діяльності:

 • здійснення на комерційній основі операцій з експорту, імпорту та реалізації на внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового призначення та подвійного використання, в тому числі озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, комплектуючих виробів до неї, вибухових речовин, інших товарів, які можуть використовуватися для створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки і підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
 • участь у формуванні і розміщенні та виконання державного замовлення з експорту та імпорту озброєння, військової і спеціальної техніки, іншої продукції і послуг військового призначення та подвійного використання;
 • надання представницьких послуг українським та іноземним підприємствам і організаціям у здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а також залучення нерезидентів для виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 • участь у науково-дослідних та проектно-конструкторських роботах з метою удосконалення існуючої, створення та виробництва нової продукції військового призначення та подвійного використання;
 • сприяння розробленню та впровадженню у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, прогресивних технологічних процесів;
 • провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і залучених коштів;
 • надання послуг з ремонту і технічного обслуговування озброєння та військової техніки;
 • надання інженерно-консультаційних послуг;
 • проведення технічної та цінової експертизи стосовно товарів військового призначення;
 • надання послуг суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з попереднього розгляду їх документів щодо можливості здійснення ними міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю, та підготовки документів до подання на розгляд Держекспортконтролю;
 • надання транспортно-експедиційних послуг;
 • реалізація автотранспортних засобів, утому числі конверсійних;
 • розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 • виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 5,45 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 • провадження торговельної, в тому числі комісійної, консигнаційної, торговельно- посередницької та торговельно-закупівельної діяльності;
 • надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі;
 • проведення маркетингових досліджень самостійно, а також із залученням на договірній основі представників інших підприємств і організацій, у тому числі нерезидентів;
 • організація навчання українських та іноземних фахівців у сфері реалізації продукції і послуг військового призначення та подвійного використання;
 • організація і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);
 • організація та проведення конференцій, симпозіумів, виставок, виставок-продажів, аукціонів (тендерів), у тому числі міжнародних;
 • надання послуг з організації ділових поїздок українських підприємців за кордон і прийому в Україні представників іноземних ділових кіл.