Інформація про господарську діяльність

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб)

Оголошення про результат проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності за 2022 рік

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб)

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для обов’язкового аудиту фінансової звітності

Конкурсна документація на проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності

Про затвердження порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

Примітки до річної фінансової звітності форма №5 за 2022 рік

Звіт про фінансові результати форма №2 за 2022 рік

Звіт про управління за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів форма №3 за 2022 рік

Звіт про власний капітал форма №4 за 2022 рік

Звіт про виконання фінансового плану за ІV квартал 2022 року

Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік

Баланс форма №1 на 31.12.2022

Відомості про договори, укладені за 2022 рік ДК "Укрспецекспорт", загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень

Звіт аудитора за 2021 рік

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2022 року

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2022 року

Звіт про власний капітал за 9 місяців 2022 року

Звіт про виконання фінансового плану за 3 квартал 2022 року - чб

Баланс Ф1 на 30 вересня 2022 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб)

Баланс Ф1 за 1 півріччя 2022 року

Звіт про фінансові результати Ф2 за 1 півріччя 2022 року

Звіт про рух грошових коштів Ф3 за 1 півріччя 2022 року

Звіт про власний капітал Ф4 за 1 півріччя 2022 року

Звіт про виконання фінансового плану за 2 квартал 2022 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб)

Звіт про виконання фінплану за 1 квартал 2022 року

Баланс Ф1 за 1 квартал 2022 року

Звіт про фінансові результати Ф2 за 1 квартал 2022 року

Звіт про рух грошових коштів Ф3 за 1 квартал 2022 року

Звіт про власний капітал Ф4 за 1 квартал 2022 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021

Звіт про виконання фінансового плану за 4 кв. 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік

Звіт про управління за 2021 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

Звіт аудитора за 2020 рік

Звіт про фінансові результати (форма №2) за І Півріччя 2020 року

Звіт про виконання фінансового плану за 2 квартал 2020 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 на 30.06.2020

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 року, (ЕЦП)

Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року, (ЕЦП)

Річна інформація емітента цінних паперів (річних звітів) за 2019 рік, (ЕЦП)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)
(ЕЦП)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)
(ЕЦП)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)
(ЕЦП)

Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку

Звіт про управління за 2019 рік

Звіт про виконання фінансового плану за 2019 рік

Звіт про виконання фінансового плану за 4 квартал 2019 року

Річна фінансова звітність за 2019 рік

Відомості про договори, укладені за 2019 рік ДК "Укрспецекспорт", загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)
(ЕЦП)

Звіт незалежного аудитора та фінансова звітність за рік,
що закінчився 31 грудня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)
(ЕЦП)

Звіт про виконання фінансового плану за 3 квартал 2019 року(ЕЦП)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція від 27 вересня 2019 року)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)

Річна інформація емітента цінних паперів (річних звітів) за 2018 рік (виправлений 30.08.2019 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція від 19 серпня 2019 року)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року (ЕЦП)

Звіт про виконання фінансового плану за 2 квартал 2019 року (ЕЦП)

Річна інформація емітента цінних паперів (річних звітів) за 2018 рік (ЕЦП)

Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 1 квартал 2019 виправлений

Оголошення про результат проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року (ЕЦП)

Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2019 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року (ЕЦП)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (ЕЦП)

Оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно державної власності

Інформація щодо учасників конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності ДК "Укрспецекспорт"

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Річна фінансова звітність за 2018 рік

Відомості про договори, укладені за 2018 рік ДК "Укрспецекспорт", загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

Звіт незалежного аудиту річної фінансової звітності за 2017 рік

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма 2) уточнений

Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма 2)

Баланс на 31.12.2017 рік (Форма №1) уточнений

Баланс на 31.12.2017 рік (Форма №1)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(зміна складу посадових осіб)

Відомості про договори, укладені за 2017 рік ДК "Укрспецекспорт", загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція 2017 року)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року

БАЛАНС 2016

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2016

БАЛАНС 2015

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2015

БАЛАНС 2014

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2014

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція 2012 року)

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція 1999 року)